Vaimne ja füüsiline meediumlus - selgitused ja jaotuvus

november 10, 2015


Meediumlus jaguneb kaheks: vaimne ja füüsiline meediumlus. Alljärgnev visuaalne jaotuvustabel annab ülevaadet sellest, mida peetakse vaimseks ja mida füüsiliseks meediumluseks.

Füüsilise meediumlusega tegeletakse järjest harvem, põhjuseks on enamasti see, et see on ajanõudlik (seanssidel peab käima korduvalt, samal ajal ja samas kohas, samad inimesed), see nõuab meediumilt tohutult energiat ja sügavat keskendumist (füüsiline meediumlus viiakse läbi sügavas transiseisundis) ning kaasaeg (tehnika, inimeste olemuse muutus - rohkem oodatakse kiireid tulemusi, välditakse vaikust jne) on muutnud ka teispoolsuse käitumise teistsugusemaks - enamasti kasutatakse seetõttu vaimset meediumlust, kus informatsiooni saamiseks kasutatakse erinevaid meeli (nt selgeltkuulmine, selgelt tundmine jne).

Kas sulle meeldis see lugemine?

Sulle võib huvi pakkuda ka

0 kommentaari