Kuidas Kuu meid mõjutab?

aprill 24, 2016


Oleme ikka vahel täheldanud, et teatud kuufaaside ajal on enesetunne teistsugune kui muidu. Mõnikord ei saa magada, vahel oleme ärritunud ja uimased, teinekord on energiat ja rõõmu rohkem kui tavaliselt. Nii kummaline, kui see ka ei tundu, seletatakse seda ka eri kuufaaside mõjuna.

Kuu faaside mõju inimese psüühikale on peetud üheks vanimaks ja levinumaks näiteks folklooris ja mütoloogias. See on põimunud ka klassikalisse kirjandusse, luulesse ja muusikasse. Ka tänapäeval, üllatavalt suur hulk inimesi arvavad, et meie sügavamad emotsioonid ja vaimsed seisundid on mõjutatud kuu faasidest. Kuu ja tema faasid on vanadest aegadest alates mõjutanud paljusid kultuure, kalendreid, kunsti, mütoloogiat ja tehnikat. Aga siiski, kas kuu faaside mõju on ikkagi reaalne? Kuidas ja miks see toimib? Inimesed on kulutanud tuhandeid aastaid arutledes kuu faaside mõju üle nii lugudes, kui ka legendides ja viimased 40 aastat dokumenteerides seda ka akadeemilisse kirjandusse. Seega, kuidas ikkagi kuu inimest mõjutab?

Kõigepealt, mis on Kuu? Kuu on Maa looduslik kaaslane. Ta on Maale lähim taevakeha (keskmine kaugus Maast 384 400 km). Teadlased arvavad, et Kuu on tekkinud umbes 4,5 miljardit aastat tagasi ja see tekkis varsti pärast Maad. Selle päritolu kohta on mitmeid hüpoteese ja kõige tõenäolisemaks peetakse teooriat, et Kuu moodustus Maa ja Marsi-suuruse taevakeha kokkupõrkel. Kuu on Maa suunas alati sama küljega ja see on ereduselt Päikese järel teine taevakeha, mida on taevas regulaarselt näha. Kuigi Kuu tundub Maalt vaadatuna valge, on tema pind tegelikult tume ja ta peegeldusvõime on veidi suurem kui vana asfaldil. Kuu mõjutab oma gravitatsiooniga loodeid, Maa pöörlemist ja pikendab vähesel määral ööpäeva (sajandis 2 millisekundit). Ilma Kuuta pöörleks maakera ümber oma telje nii, et päevad oleksid kuue tunni pikkused. Kuu hoiab Maa telje ekliptilise tasandi suhtes stabiilselt 23-kraadise nurga all, tänu millele on Maa aastaajad ja keskkonnatingimused leebed.

Kuna Kuu tiirleb ümber Maa, muutub tema kuju ehk faas pidevalt, sõltuvalt sellest, kui suur osa Kuu valgustatud pinnast on Maalt nähtav.

Kuu faasid jagunevad järgmiselt:

1) Kuu loomine (kuud ei ole näha)
2) Noorkuu
3) Poolkuu (esimene veerand)
4) Kasvav kuu
5) Täiskuu
6) Kahanev kuu
7) Poolkuu (viimane veerand)
8) Vanakuu

Kuu loomise ajal on Kuu Maa ja Päikese vahel. Sellel ajal pole Kuud Maalt näha. Paari päeva pärast ilmub õhtutaevasse kitsas kuusirp, mille kaar on suunatud paremale. Täiskuu ajal paistab Kuu ümmargusena ja pärast seda hakkab Maale valgustatuna paistev piirkond Kuul vähenema ning Päikese loojumise ja Kuu tõusu vahele hakkab jääma üha pikem ajavahemik. Seda aega kutsutakse vanaks kuuks. Nüüd on valgustatud Kuu vasakpoolne osa. Kuu faasid korduvad iga 29,5 ööpäeva tagant.

Kuu päev (aeg, mil Kuu pöördub ühe korra ümber oma telje) võrdub Maa jaoks umbes Kuu ühe kalendrikuuga (aeg, mil Kuu teeb ühe tiiru ümber Maa) ja see on 27,32 Maa ööpäeva. Kuu loomiste nagu ka täiskuu seisude vahel on siiski 29,53 Maa ööpäeva, sest siis naaseb Kuu samale kohale Päikese suhtes.

On leitud, et Kuul on mõju inimeste paljunemisele, eelkõige viljakusele, menstruatsioonile ja sündide arvukusele. On leitud ka, et teised inimeste käitumised, nagu liiklusõnnetused, kuritööd ja enesetapud on seotud kuu faasidega. Seega, miks tekivad erinevused inimeste käitumises seoses Kuu faasidega?

Üheks selle põhjuseks on leitud Kuu loodelise nähtuse eripära.

Päike kiirgab soojust ja valgust, see on elu aluseks. Ka muutused eluta looduses sõltuvad suurel määral Päikesest, aga suurel määral ka Kuust. On ju Maa kui terviku liikumine kõige otsesemalt seotud Päikese ja Maa vastastikuse külgetõmbejõuga. Sellest on tingitud aastaaegade vaheldumine ja pilt, mida me tähistaevas tajume. See mõju on ühesugune kõigile Maal asuvatele kehadele ja need püsivad üksteise suhtes liikumatuna. Kuu gravitatsiooniline mõju on umbes 180 korda väiksem, kuid selle iseloom on erinev (juba 500 aastal enne Kristust pandi tähele ja leidus inimene, kes selle kohta teate üles tähendas). Läks veel vähem kui kaks sajandit, kuni 330. e. Kr. geograaf Pytheas Massaliast (tänapäeval Marseilles) oma rännakutel jõudis Britanniasse, kus ta tegi kindlaks, et loodelisi ehk tõusu-mõõnanähtusi kutsub esile Kuu liikumine. Erastoshenes leidis umbes samal ajal Messiina väinas tehtud mõõtmiste tulemusel tõusu-mõõna nähtusele õige seletuse. Ülemaailmse gravitatsiooniseaduse põhjal andis Newton loodeliste nähtuste olemusele põhjendatud selgituse).

Kui oma orbiidil püsimine sõltub Päikesest, siis loodelised nähtused sõltuvad esmajoones Kuust. Kuu loodeline jõud on 2,2 korda suurem Päikese omast ja see muutub kaks korda päevas ja on maksimaalne kui toimub Kuu kulmineerumine ja minimaalne kuus tundi hiljem.

Tavainimeste teadmised Kuu liikumisest piirduvad üldiselt kuu faaside vaheldumisega. Teame ja oleme näinud, et mõni aeg peale seda kui kalendris on näidatud noorkuu (kuuloomise) faas, ei ole meie kosmilist kaaslast nähagi. Alles päev või paar hiljem leiame kitsa kuusirbi Päikesest mitte eriti kaugel. Need on esimese veerandi, täiskuu ja viimase veerandi ehk sünoodilise tsükli erilised faasid. Vastavalt sellele tekivad ookeanis kõrgemad või madalamad tõusu- ja mõõnalained. Aga peale Kuu mõjutab ka Päikese liikumine taevasfääril loodelisi nähtusi. Kuna kahe taevakeha kaugused on täiesti erinevad, siis on nende mõjud loodelistest nähtustest 2,2 korda väiksema jõuga.

Ääretud ookeaniavarused võimaldavad Kuu ja Päikese gravitatsioonijõududel panna liikuma tohutuid veemasse. Jõudes rannikule, tekitavad need efektseid loodelisi nähtusi. Loodelist jõudu võib defineerida kui kahe võrdse massiga keha vahel mõjuvat jõudu, mida tekitab kolmas, niinimetatud kosmiline keha. Looded (tõus ja mõõn) on tingitud Päikese ja Kuu mõjust Maale. Kuu mõju on seejuures tugevam.

Siit ka võiks küsida, kuidas mõjutab Kuu asend inimesi Maal. Täiskuu ja kuuloomise ajal on nii Kuu, Maa kui Päike peaaegu samal sirgel, seega esinevad Maal kõige suuremad tõusud ja mõõnad. Kas sellised loodejõud võiksid mõjutada ka inimest ja olla seotud nn täiskuuefektiga? Siinkohal rõhutaks järgmist: loodete tekkimisel ei oma tähtsust mitte mõjutaja (Päikese, Kuu) gravitatsioonivälja tugevus, vaid selle muutus mõjutatava objekti suhtes. Seega, kuna meie ise oleme Maa läbimõõduga võrreldes oluliselt väiksemad, siis ka meis tekkivad looded on oluliselt väiksemad.

Aga kui väikesed siis nad on? Ütleme nii, et meie kehas põhjustab Kuu ja Päike loodeid, mis on nii mitu korda nõrgemad Maa loodetest, kui mitu korda on meie pikkus jalatallast pealaeni väiksem Maa läbimõõdust. Seega kui Maa läbimõõt on umbes 12 742 km = 12 742 000 m ja inimese pikkus näiteks 1,75 meetrit, siis inimeses põhjustatud tõusud ja mõõnad on umbes 12742000/1,75 = 7 281 142 korda väiksemad Maa loodetest.

Tõusud ja mõõnad tekivad nii Maa tahkes, vedelas kui ka gaasilises osas. Maa tahkes osas tõuseb ja langeb maapind keskmiselt 50 cm ja atmosfääris kajastuvad looded õhurõhu muutustena, mis on aga võrreldes ilmastiku muutustega taas tühised. Aga kuna inimese tihedus on lähedasem veele, siis võime ka inimeses tekitatavaid loodeid võrrelda vees tekitatavate loodetega.

Seega kui avamere pind tõuseb loodete käigus keskmiselt ühe meetri ning kitsastes lahtedes kuni 21 meetrit ja Eestis ainult paar sentimeetrit, siis inimeses tekitatavad looded võiksid arvutuslikult olla maksimaalselt umbes kolm mikromeetrit ja Eestis umbes kolm nanomeetrit. Inimese juuksekarva paksus on keskmiselt 80 mikromeetrit, seega isegi kõige võimsamate tõusude ja mõõnade korral muutuks inimese pikkus umbes 0,04 juuksekarva paksuse võrra (Eestis lausa 0,00004 juuksekarva paksuse võrra).

Niisiis võime üsna julgelt öelda, et võrreldes hingamisest tingitud läbimõõdu muutustega on Kuu ja Päikese loodetest tingitud läbimõõdu muutused suisa olematud. Seega täiskuuefekti ei saa isegi mitte loodetega seostada – loodetest tingitud inimese pikkuse muutusi on praktiliselt võimatu üldse mõõta.

Vaimse Teadusliku Uuringu Sihtasutus (The Spiritual Science Research Foundation) on uurinud Kuu mõju inimkäitumisele kasutades vaimseid uuringu meetodeid.


KUU PEENEM, FAASILINE JA GRAVITATSIOONILINE MÕJU

1. Kuu peenem ehk mittemateriaalne mõju

Kvantfüüsika järgi on kõigel meie Universumis oma sagedus – tähtedel, planeetidel ja ka Kuul. Kuult tulev sagedus mõjutab aga meie meele sagedust, millel on kontroll meie tunnete, emotsioonide või ihade üle, mõjutades meie vaimse (mentaalse) keha sagedust. Meie meel, koosnedes teadlikust ja alateadlikust mõistusest, reageerib Kuu asetsusele taevas. Neuroteadus on selgitanud välja, et alateadvus kontrollib 95%-i juhul meie elusid.

Alateadlik meel on kollektiivne ladu meie muljetele, mälestustele ja mõtetele, mis on akumuleerunud läbi aastate. Alateadlikus mõistuses on meil varjus külgi, mis otsustavad meie iseloomu ja isiksuse üle. Sealjuures ei ole me üldse teadlikud oma mõtetest või muljetest oma alateadvuses. Need muljed on kogunenud inimesele kogu tema eluea jooksul. Need muljed meie meeles on katalüsaatoriks kõikidele meie mõtetele ja edasistele tegevustele. Mõlemal, nii muljetel kui meie mõtetel, on oma peen-sagedused. Põhjusel, et meie alateadlik mõistus koosneb mittevajalikest ja vajalikest, positiivsetest ja negatiivsetest jälgedest, siis nende kombineeritud mõtete tõus meie teadlikku meelde võib meid panna tundma end ärritatult, hullumeelselt ja meeletult.

Kuu sagedused on natuke rohkem peenemad (mittemateriaalsed) kui seda on meie mõtete peen-sagedused, kuid vähem peenemad, kui seda on muljed meie meeles. Kuu sagedustel on võime tuua üles mõttesagedusi meie alateadliku meele muljetest meie teadliku meele pinnale. Kui need mõtted alateadvusest on jõudnud meie teadlikku meelde, siis me oleme neist täiesti teadlikud ja tulemuseks on see, et inimene on mõjutatud ülekaalus olevatest muljetest oma meeles. Muljed alateadvuses muutusid mõteteks meie teadvuses.

Samamoodi mõjutab Kuu ka loomade käitumist. Loomade alateadlik meel koosneb aga muljetest, mis on seotud nende põhisoovidega, nagu nälg, paaritumine, magamine jne; seega nende esile tõusnud mõtted on seotud ainult põhiliste instinktidega.

2. Kuu valgustatuse ehk faaside mõju

Uue Kuu loomise päeval on Kuu mitte valgustatud ehk pime külg suunatud Maa poole. Sellest pimedusest väljuvad negatiivsete emotsioonide (ignorantsus, laiskus, ahnus, maiste asjade olulisuse ülekaal jm) ülekaalus olevad sagedused. Võrreldes sellega, kui Kuu valgustatud pool on suunatud Maa poole, siis pimeda Kuu puhul edastatakse rohkem peenemaid negatiivseid emotsioone Maa suunas. Seevastu aga täiskuu puhul selliste negatiivsete emotsioonide osakaal väheneb, sest valgustatus suureneb. Siiski, sellel päeval, kui on täiskuu ja tema sagedused on rohkem aktiivsemad, siis toimub meele aktiviseerumine. Sõltuvalt sellest, mis laadi muljed sinu alateadlikus mõistuses on aktiveerunud, võivad sinu mõtted kõrgenenud aktiivsuses varieeruda esile kerkinud juhuslikest mõtetest kuni spetsiifiliste mõteteni.

Näiteks, inimesel, kes on kirjanik ja kes keskendub oma raamatu kirjutamisele, tõusevad esile ilmselt tema teadlikku meelde mõtted seoses raamatuga ja/või kirjutamise stiiliga. Seega, võib ta tunda, et sellel päeval võib ta kirjutada üsna tulemusrikkalt. Siiski on paljudel inimestel mõtted üsna juhuslikud. Kui aga eksisteerib arvukalt mingit domineerivat isiksuse defekti, nagu seda on viha, ahnus, armukadedus jne, siis võivad ka need pinnale tulla ja domineerida sinu mõtetes sellel ajal. Näiteks alkohoolikul võivad see päev olla mõtted seoses alkoholi joomisega. Samas on ka võimalik, et tärkavad mõtted seoses vaimsusega, mis asetsevad vaimse isiku alateadlikus meeles ja seetõttu suureneb tal vaimsete praktikate võimekus sellel ajal.

3. Kuu gravitatsioonilise mõju efekt

Kui Kuu on täiskuu (täiesti valgustatud) või Kuu on loomisel (täiesti mitte-valgustatud), siis sel juhul toimub Päikese ja Kuu kombineerumine. Kuu avaldab tõmbavat mõju Maale ka teistel päevadel, kuid see ei ole nii võimas, kui seda on täiskuu ja Kuu loomise päevadel.

Oletame, et me hingame sügavalt sisse, siis see õhk, mida hingame sisse oma suhu, on kolm korda tugevam kui normaalse hingamise puhul. Nüüd aga viime selle analoogia Kuu mõju suunas ja selle mõjus tõmbame Maad. Täiskuu ja Kuu loomise ajal tõmbab Kuu Maad, just nagu analoogiat kasutades - Kuu hingab sügavalt sisse.


Sellisel juhul moodustub peen väga kõrge survega vöö. Füüsilisel tasandil vaadatuna, kui vett tõmmatakse kuu suunas, siis selle asemel, et vett tõmmatakse, tõusevad vee gaasilised elemendid (veeaur) vee kohale ja sisenevad peenesse kõrge survega vöösse. Kuna aga negatiivsed energiad on ülekaalus gaasilises vormis, siis neid tõmmatakse samamoodi peenema kõrge survega vööna. Sellel juhul nad grupeeruvad ja saavad ka tuge üksteiselt. Seega ründavad sellised emotsioonid suurel hulgal inimesi just sellel ajal. On leitud, et selline mõju kestab kaks päeva enne ja kaks päeva pärast täiskuud ja Kuu loomist.

4. Täiskuu ja loodava Kuu kõrgenenud mõju tagajärjed

Loodava Kuu päevadel annavad ennast tunda negatiivsed energiad. Kuna see on päev, mis tingib negatiivseid mõtteid, siis peetakse heaks plaaniks seda, kui sellel päeval võetakse ette positiivseid tegevusi. Kuna negatiivsed mõtted mõjutavad mõistust, siis loodava Kuu ajal tõuseb põgenemiste, enesetappude või omandihimu esinemissagedus.

Täiskuu öösel, kui valgustatud pool on suunaga Maa poole, toimub väiksem negatiivne peenenergia edastamine võrreldes teiste öödega, kuid sel juhul mängib rolli Kuu tõmbejõud (jõud, mis tõmbab esile alateadvuses olevad domineerivad mõtted) ja see võib omakorda põhjustada kõrgenenud stressiseisundit.

Uuringute käigus on leitud, et rohkem tekitab ahastust ja kurnatust Kuu loomise aeg (Kuu pind on täielikult mitte-valgustatud), kus aktiveeruvad negatiivsed emotsioonid, kui seda tekitab täiskuu (Kuu pind on valgustatud täielikult), kus alateadlikud mõtted tuuakse esile. Täiskuu vaenulik mõju avaldub enam aga füüsilisele kehale, samal ajal kui Kuu loomisel on suurem mõju rohkem meelele. Täiskuu mõju on rohkem nähtav seal, kus loodava Kuu mõju on rohkem peenem (mittemateriaalsem). Kuna loodava Kuu mõju ei ole nii palju nähtav või tajutav, siis seda ohtlikum see on, sest inimene ei ole teadlik enda kurnatusest ja ta ei võta ka samme selleks, et sellest üle saada. Seega kokkuvõtteks, et kuigi loodava Kuu mõjusid ei ole nii hästi näha, on selle Kuu faasi mõju negatiivsem, põhjusel et loodava Kuu mõju inimesele esineb rohkem peenetasandil, kus seevastu täiskuu ajal on inimene rohkem teadlik oma mõtete kasvust. Inimesed, kes tegelevad rohkem vaimsete teemade ja praktikaga tajuvad negatiivsete emotsioonide kasvu rohkem kui tavalised inimesed.

KUU FAASIDE MÕJUD

1. Kuu loomise ajal

kehamass veidi langeb, ainevahetus kiireneb, mälu paraneb (eriti meestel), immuunsus nõrgeneb, kuid keha vabaneb eelmise kuutsükli koormast.

2. Noore kuu ajal

võib esineda rusutud meeleolu (6. päeval pärast kuuloomist sooritatakse kõige rohkem enesetappe).

Hea aeg millegi soovimiseks, eesmärkide püstitamiseks ning alustamisteks (uuteks algusteks). Rituaali näide: Põletades valget küünalt (võid selle endale meelepärast värvi küünlaga asendada), näe, kuidas küünlaleek laieneb. Sellest moodustub võimas kaitse su ümber. Mõtle selle üle, mida sa tõeliselt soovid, oma elult ootad. Sõnasta oma eesmärk. Mõtle, mida saad teha oma eesmärgi teostamise heaks? Hinga sügavalt sisse ja välja, sulge oma silmad. Püüa mõtted oma peast eemale ajada. Kui mõtted kipuvad siiski tulema, võid nad väljapoole kaitsemullist tõsta. Näe enda silme ees ilusat värvilist küünlaleeki. Näe, kuidas hingad sisse ilusaid säravaid küünlaleegi värve (võid valida endale ka meelepäraseima), nt kuldse ja/või lilla. Tunneta, kuidas ilus särav valgus sind muudkui puhastab ja lõõgastab. Lihtsalt hinga valgust, ja näe teda end läbimas. Kui tunned end täiesti puhtana, võid selgelt nii kuulda kui ka tunda vastuseid. Sa tead, kuidas on õigeim toimida…

3. Poolkuu 1. veerandi ajal

aktiviseeruvad ajukoor ja keha ülaosa organid. Kergem on vabaneda harjumustest, alustada ravi, ained imenduvad kergemini, kuid ka allergilised reaktsioonid tekivad hõlpsamalt ning mürgid saavad organismist lihtsamalt jagu.

4. Kasvav Kuu

Nähtavasti tunned, et sinu jõuvarud on kasvamas. Hea aeg tarkuse, vaimuannete kasvatamiseks, külluse ligitõmbamiseks, eneseusu suurendamiseks. Mida suuremaks kasvab kuu, seda võimsamaks kasvavad ka energiad. Kasvava Kuu 2. veerandi ajal tuleb hoiduda operatsioonidest, sest verejooksud on kerged tekkima. Samuti võivad ägestuda haigused, mis on seotud kopsude, kõhu ja lülisamba rinna osa patoloogiatega. Hea aeg on tegelda organismi puhastamisega ja käia saunas, sest vedelikud pressivad ennast ise väljapoole. Uued teod õnnestuvad, tuju tõuseb.

Kasvava Kuu kõva ajaga on seotud hulganisti sõnumisi ja loitse. Usuti, et uue Kuu esimestes päevades on eriti kange kasvatav vägi ja jõud. Kõike, mida sooviti näha kasvamas, võis sel ajal endale soovida, pöördudes Kuu poole ja kutsudes teda appi. Seda kasvavat väge tajuti kõva ja kuivana. Ehk sellepärast peeti seda aega eriti heaks just okaspuude tarbepuuks raiumisel. Loodeti, et raiumisel puus liikuma hakkav vaik takistab puidu nakatumist mädanike ja haigustega. Ka oli see parim aeg igasuguste töödega pihta hakkamiseks. Kuu taevasse ilmumise esimestest hetkedest alustatud töö edenes sama suure hooga, nagu Kuugi kasvas.

5. Täiskuuaeg

algab kaks-kolm päeva enne täiskuu kalendrisse märgitud aega ja lõpeb kaks-kolm päeva pärast seda. Kuu tõuseb taevasse umbes Päikese loojumise ajal ja loojub hommikul Päikese tõusu ajal. Kõige kõrgemal on täiskuu lõunataevas. Eriti selge mõjuga on täiskuuaja esimesed kolm päeva, kuni Kuu täiesti täis saab. Ja nagu ikka, on viimased kaks päeva üleminekupäevad. Täiskuu paistab taevas otse Päikese vastas, liikudes üle taeva nii, nagu Päike liigub pool aastat hiljem. Täiskuu aeg on väljapoole suunatud aktiivsuse periood.

Täiskuuajaga on seotud paljud loitsud, sest siis arvati Kuu jõud olevat suurim. Sel ajal oli hea kinnitada oma sidet ja lähedust Kuu ja tähtedega. Kuna meie kehad koosnevad samast ainest nagu Maa ja Kuu, oleme aineliselt neile väga lähedal. Kui ainelisele lähedusele lisandub veel mõtteline lähedus palvete ja loitsude abil, olemegi heas kooskõlas muutuva ajaga ja meie tegemised sujuvad nii, nagu me seda soovime. Nii näiteks käidi täiskuuööl nelja tee ristil tegemas maagilisi toiminguid, et mõjutada soovitud suunas oma tulevikku. Täiskuuajal tehti toimetamisi, mis nõudsid täiust ja terviklikkust. Sel ajal soovitati istutada ka kapsaid, et kapsapead kasvaksid suured ja kõvad. Täiskuuaja mõju on tajutav isegi siis, kui Kuu ise on pilvede taga.

Eriti võimas aeg valge maagia praktiseerimiseks. See on aeg, mis on kõikidest hetkedest võimsaim. Soodne nii armastuse heaks, julguse suurendamiseks, emakese maa tervendamiseks, õigluseks, sisse õnnistamiseks (kodu, varjude raamatu..), raskuste ületamiseks...

6. Kahaneva Kuu 3. veerandi ajal

esineb ebaloogilist ja impulsiivset käitumist, unetust, tehakse enesetappe, aga ka sigitatakse rohkem järglasi. Need on head päevad operatsioonideks ja ohutu aeg ülesöömiseks, sest toiduaineid omastatakse halvemini.

7. Poolkuu viimase, 4. veerandi ajal

ei jõua veri pähe ega jalgadesse, tekivad trombid, on minestusoht, asjad kukuvad käest ja aktiivsus langeb. Kalendrites on selle aja algus märgitud pahemale kumerduva kuusirbina. Taevas on Kuu idakaares ja tõuseb veidi enne Päikest. Kuu läheneb üha enam Päikesele, liikudes taevas Päikese ees, temast paremal pool. Valgustatud on Kuu Päikese poole pööratud külg. Iga ööga kahaneb kuusirp aina õhemaks, kuni lõpuks on see vaevumärgatav kriipsuke, mis peagi koiduvalgusesse hajub. Kahaneva Kuu kõval ajal teati olema suur kaotav jõud. See on hea aeg igasuguste tegemiste lõpetamiseks, koristamiseks, puhastamiseks, kahjurite ja hallituse tõrjeks. Selle kuuaja nimeks on kaduaeg või ka vanakuu kuiv aeg.

Kahaneva Kuu aeg on aeg lõpetamisteks, tagasi tõmbumiseks, asjade üle järele mõtlemiseks (nt millest soovid vabaneda oma elus, ka negatiivsetest harjumustest vabanemiseks).

8. Vana kuu

on sisemise ärkamise ja enesevaatluse aeg, mil on parem endasse tõmbuda ning pöörduda oma sisemise tarkuse ja unelmate poole.

Sinine Kuu

Tavaliselt on igas kuus üks täiskuu. Sinise Kuu ajal aga on ühe ja sama kalendrikuu jooksul kaks täiskuud. Selline sündmus esineb tavapäraselt iga 2,5 aasta tagant. Ühes ja samas kuus teist täiskuud nimetataksegi Siniseks Kuuks.

Mõistagi on ka Sinine Kuu hea aeg valge maagia praktiseerimiseks. Näiteks võid soovida sel ajal tegeleda kaitsenõidustega, eesmärkide seadmistega, rahu, armastuse ja headuse heaks nõidumistega. See on ühtlasi suurepärane aeg tegelemaks selliste heade maagiliste asjadega, millega sa varem pole tegelenud.


Kui soovid teada, kuidas sind Kuu mõjutab ...

Öeldakse, et Päike annab vaimuvalgust, Kuu hingevalgust. Selles ütluses on ports esoteerilist sümbolismi, mis tähendab umbes seda, et vaimu tarkus kontrollib ja allutab hingetarkust (vaimu või selle tarkust ei tasu segada intellekti ja mõistusega inimeste tavakõnepruugist). Nimelt, mida rohkem kaugeneb Kuu Päikesest, seda vabamaks muudab ta inimesi emotsionaalselt, kuni neil tekivad raskused enesekontrolliga (täiskuu ajal). Viimane tuleb tavakodanikule tuttav ette, kuid see on enamasti kõik, mida kodanik teab. Esivanemad teadsid Kuust palju rohkem ja vältisid eluraskusi, mida praegused inimesed oma teadmatusega endale ise lisavad.

Tee võimalusel iga päev märkmeid, kuidas end tunned, milliseid mõtteid mõtled jne. Vastavalt soovile võid neid kas hiljem või kohe kõrvutada Kuu seisuga (kui soovid minna detailsemaks, pööra tähelepanu sellele, millises sodiaagimärgis Kuu parasjagu asub). Kui oled mõnda aega märkmeid teinud, võid avastada korduvaid mustreid - võid ka leida midagi, mis on iseloomulik just sulle. (Ka täiskuu võib olla sinu jaoks aeg, mil tunned end kõige kergemini ärrituvana. Olles teadlik sellest, kuidas Kuu sind konkreetsel ajahetkel mõjutab, võid suuta nii negatiivset ära hoida või leevendada kui ka positiivset võimendada.)


Allikad:

1) Kuukalender: Kuu kuus aega meie rahvapärimuses ehk kuidas Kuuga kooskõlas elada http://alkeemia.delfi.ee/hallokosmos/universum/kuukalender-kuu-kuus-aega-meie-rahvaparimuses-ehk-kuidas-kuuga-kooskolas-elada?id=73909607
2) Kuu faaside mõjud inimesele http://koduhaldjas.blogspot.com.ee/2014/01/kuu-faaside-mojud-inimesele.html
3) Ühe minuti loeng: Täiskuu mõjutab inimese käitumist – kas tõesti? https://www.tlu.ee/et/uudised/2873/uhe-minuti-loeng-taiskuu-mojutab-inimese-kaitumist-%E2%80%93-kas-toesti
4) Kuidas Kuu meid mõjutab http://dream.planet.ee/biorytmid/kuidas-kuu-meid-mojutab/
5) Zimecki M. The lunar cycle: effects on human and animal behavior and physiology. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2006;60:1-7.
6) The Relation Between the Moon and the Human Mind http://fractalenlightenment.com/29465/issues/the-relation-between-the-moon-and-the-human-mind
7) The Spiritual Effects of Full Moon and New Moon http://www.spiritualresearchfoundation.org/spiritual-problems/effects-of-nature-and-environment/new-full-moon-effects/
8) Kuu https://et.wikipedia.org/wiki/Kuu

Kas sulle meeldis see lugemine?

Sulle võib huvi pakkuda ka

0 kommentaari