Scole projekt

juuli 16, 2016

"You are the same person one minute after death as you were one minute before. The difference is that you now have a spirit body instead of a physical body."

"Sa oled sama inimene üks minut peale surma kui sa olid üks minut enne. Erinevus on selles, et nüüd sul on vaimne keha füüsilise keha asemel."

Viie aasta vältel (1993-1998) oli grupp teadlasi ja meediume tunnistajaks rohkemaarvulistele fenomenidele kui paranormaalsete juhtumiste ajaloos varem ülestäheldatud, sealhulgas vestluste salvestised lahkunutega, kirjutatud sõnumid suletud filmilindile, vaimude näokujutised ilmumas videotele ja isegi vaimude kujud materialiseerumas. Katsetati ka elektroonilise hääle fenomeni: kas lahkunud saavad elavatega rääkida läbi elektrooniliste vahendite, nagu raadiod ja kassettsalvestid?

Algselt käis seanssidel koos seitse liiget, mis kahanes lõpuks neljale. Neli osalist – Robin ja Sandra Foy ning meediumid Diana ja Alan Bennet, kes olid eksperimendi katalüsaatoriteks, teostasid viie aasta vältel ühel ja samal ajal teatud ajavahemike järel seansse Norfolki maakonnas ühes keldris. Nad kohtusid iga nädal saavutamaks kontakti siit ilmast lahkunutega, et tõestada vaimse maailma olemasolu. Projekti nimetati Scole eksperimendiks, mis alustas 1993. aastal. Scole'i projekt on nimetatud Scole'i küla järgi Inglismaal, mis asub Norfolk–Suffolk piiri lähedal, kus enamus projekti teostust aset leidis. Diana ja Alan Bennet olid tugevad transs-meediumid, samal ajal kui Robin ja Sandra olid kohal vaatlejatena. Seansside ajal olid Diana ja Alan täiesti teadvustamata seisundis, kui toimusid erinevad juhtumised. Kokku kogeti üle 1000 tunni paranormaalseid ilminguid terve Scole'i projekti vältel.

Antud teksti toetab video, mis on ära toodud artikli lõpus. Video kirjutas ja produtseeris Tim Coleman, kes intervjueeris asjaosalisi, rekonstrueeris olemasolevaid videoid eksperimendiloosse ja toob ka välja saadud esemed ja leiud vaimudelt, mis eksperimendi käigus toimetati seansil olijatele. Videovaataja saab ehedalt aimu, millele olid osalised tunnistajaks viie aasta vältel, kui grupp käis regulaarselt koos. Kohtumistel esines temperatuuri muutuseid ja tuuletõmbuseid. Intelligentsena-näivad valgused sähvatasid üle kogu ruumi, hüpates edasi ja minnes ka läbi laua, puudutades kohalolijaid nende palvel ja isegi justkui sisenedes nendesse.

Kohtumistel tuli ilmsiks ka valgusest vormuvad inimnäod, käed ja teisedki materialiseerumised. Esines ka objektide levitatsiooni. Uskumatuid pilte salvestati 35mm filmile, nägusid, tähemärke, diagramme, salme, tekste erinevates keeltes. Kohtumistele ilmus ka esemeid, mis on ka videol üles tähendatud. Parim leid oli postkaart, millel seisis: „Kui elavad, palun kirjutage, kui surnud, siis ärge tülitage“, näitamaks, et ka sealpoolsuses on kellelgi huumorimeelt.

Vastukaaluks mitmetele erilistele valgusetendustele ja piltidele, on salvestatud ka tuhandeid tunde kõnelusi vaimudega. Isiksused, kes tulevad läbi, on muutumatud oma olemuses, mõnikord vastavad küsimustele ka enne kui küsimus esitati. Kassettidele jäädvustus hääl isegi kui mikrofon oli eemaldatud ja ruumi erinevatest osadest ilmnes mitmesuguseid helisid ja kõnelust, viidates sellele kui „laiendatud häälele“.

Eksperimendi kulminatsiooniks oli „Projekt Alice“ – eksperiment kasutas videokaamerat ja peegleid, mis salvestas kaamera enda pildiotsijat. Selline ülesseade tootis hämmastavaid pilte, sealhulgas nägusid, värve, pilte teispoolsusest ja mis tundus justkui interdimensionaalse ukseavana, mida ei saanud selgitada kaamera enda eripäradega video filmimisel.

Sessioonidele kutsuti ka mitmeid teisi isikuid, kes algselt projektiga seotud ei olnud, kuid kellega on samuti intervjuud tehtud video tarbeks. Lisaks seanssidele Norfolkis, läks grupp ka üle mere – Iirimaale ja Ühendriikidesse. Järeldati, et mida suurem on seansil kohal viibijate arv, seda raskem on pettust korraldada. Palju aega projektile pühendas ka Inglismaa Psüühiliste Uuringute Ühing. Videol on intervjuud Montague Keeni, David Fontana ja Arthur Ellisoniga, kes olid ühingu aktiivsed liikmed.

Ellison nimetas Scole'i projekti imede sünniks, kus näiteks ühel seansil ilmus kristall vaimsest säärist, leviteeris ja maandus klaaskausis. Ellisoni paluti see kätte võtta ja ta avastas, et tema sõrmed läksid sellest läbi. Kui tal paluti seda teha kolmas kord, siis suutis ta selle kätte võtta. Keen lisas, et Ellison oli kausile lähedal oma peaga, takistamaks kätt või mõnda mehaanilist seadeldist seda kontrollimast. Sellistel juhtudel püüti vältida pettuste esinemist ja tehes endast oleneva, eeldusel et see kõik tõesti ikka juhtus nii, mitte et arvati juhtuvat.

Loomulikult tekkis eksperimendiga  seoses ka pettuse kahtluseid, põhjusel et seansse peeti kottpimedas ruumis ja meeskond oli vastu infrapuna valguse kasutamisele. Keen palus infrapuna kasutamist seansil, kuid meeskond ütles, see häirib energiat. Muidugi oli täiesti pimedas tehtavad katsed tänu kriitikutele ja skeptikutele suureks eksimuseks, kuid selline kriitika ületati range kontrolli tõhususega. Psüühiliste Uuringute Keskus kinnitab, et neil on pikaajaline kogemus meediumite paljastamistega ja uurijaid on raske petta. Samas, muidugi garantiisid ei ole. Antud eksperimendi käigus aga ülal-nimetatud uurijad otsisid küll läbi keldri ja leidnud midagi kahtlast, kuigi asi, mis jäi kontrollimata ja uurimuse nõrgaks kohaks, oli see, et uurijad ei kontrollinud ega otsinud läbi meediume, kes viisid seanssi läbi. Siiski on uurijad kindlad, et tegemist ei ole pettusega ja kõik, mis on avaldatud videotel, on ehtne. Fontana lisab, et kui kriitikud arvavad, et tegemist on pettusega, siis võiksid need samad skeptikud samu tulemusi kopeerida. Siiski, on toodud selle juhtumiga seoses vastuolusid – näiteks Californias toimusid samasugused seansid, kuid selliseid tulemusi ei tekkinud. Kuidas see asi, aga tegelikult oli, saab ülevaate allolevast inglise keelsest videost. Ka on võimalik uurimusest lugeda raamatut ja tutvude Internetist kriitikute ja skeptikute arvamusi ja vastuväiteid. Ka on Scole'i projekti jaoks endal oma lehekülg, kus nad kirjeldavad samuti oma leide ja eksperimente.

Scole'i eksperimendi käigud jõuti järgmiste tulemusteni:
• Käekiri, sümbolid ja sõnumid, mis ilmusid tehasekinnitusega suletud avamata fotolindile.
• Objektid, valgused ja tahked olendid materialiseerusid.
• Vaimud suhtlesid keerukate instrumentide abil.
• Edastati kohalolijate kohta isikulist informatsiooni, mis tõestas lahkunute intelligentsi.

Scole'i eksperimenti toetab Facebookis leht: The Scole Experiment
Projektist saab lugeda lähemalt raamatust: Scole Experiment: Scientific Evidence for Life After Death
Psüühiliste Uuringute Ühing: Society for Psychical Research

Videot näeb siit:


The Afterlife Investigations, 2010, NTSC, 86 minutit.
Kirjutanud, produtseerinud ja lavastanud Tim Coleman.

Kas sulle meeldis see lugemine?

Sulle võib huvi pakkuda ka

0 kommentaari